Zgodovina

Povpraševanje

Isomax Terrasol skozi čas

Sistem Isomax v Sloveniji

Podjetje Dulc je slovenski licenčni partner in zastopnik sistema Isomax Terrasol. V letu 2008 smo se z novostjo seznanili na sejmu ISH v Frankfurtu, doslej smo izvedli že vrsto stanovanjskih hiš po Sloveniji.

Ker je bil sistem v začetku bolj usmerjen v individualne stanovanjske hiše, smo se odločili in skupaj z inštitutoma I-vitest in Inoveks poiskali rešitev za manjše in večje objekte.

Začetki razvoja novega sistem Solinterra® so bili usmerjeni predvsem v spremljanje ter preračunavanje sistema, tega, kako se v praksi odziva, ter tega, kakšne prednosti in pomanjkljivosti ima. Glavne značilnosti in potrditve sistema so bile spremljane tudi z vzporednim delovanjem na računalniških simulacijskih programih, kjer smo primerjali dejanske podatke o objektu ter hkrati računalniške simulacije.

Razvoj novega sistema Solinterra® nas je prisilil, da smo začeli z razvojem lastnega računalniškega programa za preračun potrebe po ogrevanju in hlajenju za posamezni objekt ter z upoštevanjem različnih klimatskih con. Računalniški program nam tako nudi pomoč, da lahko za posamezni objekt glede na njegovo porabo energije za ogrevanje in hlajenje točno izračuna, koliko velik mora biti topli zalogovnik, koliko potrebujemo sprejemnikov energije ter koliko energije za hlajenje.

S takim računalniškim programom smo tako lažje prišli do končnih rešitev. Dolgoletni razvoj sistema Solinterra® je pripeljal tudi k uresničitvi našega cilja, da se postavi prvi večji objekt s takim sistemom.

To se je tudi uresničilo leta 2013, ko se je zgradila srednja šola MIC v Novi Gorici, prva v Sloveniji in edina na svetu s sistemom Solinterra®.

+386 7 33 747 20