Galerija

MIC NOVA GORICA

Gradbena jama

Topli zemeljski zalogovnik pod objektom

Temperaturna bariera po stenah v kleti

Temperiranje betonskega jedra

Izdelava vrtin

Energetske gradbene košare

Temperaturna bariera po stenah

Prezračevanje / rekuperacija

MIC strojnica

Temperaturna bariera po strehi nad učilnicami

MIC objekt

MIC razno

+386 7 33 747 20